Individuální konzultace

Uzdravení. Rozvoj. Vize.

Udělejte první krok ke změně.

Psychoterapie

Provázení klientů náročnými životními situacemi. Pravidelné konzultace obvykle 1x týdně v délce 50 min. Psychoterapie se dotýká vnitřního prožívání, práce s emocemi, vztahů ke klíčovým osobám (např. rodiče, partner), přesvědčení a hodnot.

Poradenství

Konzultace pro jednotlivce a podpora při řešení problémů v osobním a pracovním životě, v partnerských a mezilidských vztazích. Probíhá více v rovině hledání praktických řešení na kokrétní problémy.

Práce s tichem a tělem

Vnímání těla a vněmů v přítomnosti může být pro některé klienty rychlejší cestou ke kontaktu se svou podstatou, než je rozhovor. Získané náhledy formulujeme do slov, abychom usnadnili uvědomění a integraci.

Udělejte krok ke změně.

Cítíte, že je čas něco udělat a potřebujete pomoc?

Poskytuji pomoc formou individuálních konzultací. Cítím se být blízko lidem, které život nějakým způsobem vyzval, anebo nutí, aby šli hlouběji do sebe. Rád pracuji s lidmi, které jiní vnímají jako náročné. Ale i s těmi, které ostatní považují za úplně bezproblémové, zatímco oni se vnitřně trápí.

Vztahové problémy

Příklady: Nefunguje Vám partnerský vztah. Nerozumíte si s partnerem. Cítíte se osaměle. Je pro Vás těžké sdílet se svými nejbližšími. Nenacházíte pochopení ve svém okolí pro to, co prožíváte. Nevíte jestli zůstat ve vztahu, nebo se rozejít.

Osobní problémy a závislosti

Příklady: Potřebujete léky, anebo jiné substance, abyste se přenesli do dalšího dne. Nechce se Vám žít. Postrádáte smysl života. Cítíte se prázdný. Nedůvěřujete vztahům a lidem. Neumíte odejít ze situace, ve které trpíte. Život není férový.

Pracovní krize a osobní růst

Příklady: Nebaví Vás práce. Nevíte co máte dělat. Úspěch Vám přináší jen krátkodobé uspokojení, prožíváte stres. Dosáhli jste, co jste si představovali, ale nenaplňuje Vás to. Jste v pozici, kde je pro Vás těžké najít někoho s kým můžete otevřeně mluvit, případně dostat upřímnou zpětnou vazbu. Hledáte nový impulz v osobním, nebo pracovním životě. Cítíte, že končí jistá životní etapa a chcete zvážit, co dál.

Spirituální a etické krize

Příklady: Prožíváte vnitřní konflikt mezí tím, co považujete za správné a co se od Vás očekává. Rozpadají se Vám dosavadní představy o životě, znejisťuje Vás to a nevíte, jak s tím naložit. Procházíte změnami, kterým nerozumíte a nenacházíte pro ně v okolí pochopení. Objevují se u Vás spontánní představy a prožitky, které způsobují, že ztrácíte jistotu ve svém vnímání reality.

Psychosomatické potíže

Příklady: Prožíváte fyzickou anebo psychickou bolest a medicína (případně alternativní medicína) Vám nepomáhá. Bolest Vám neumožňuje plně žít, anebo její zvládání zabírá většinu Vaší kapacity a na jiné aktivity Vám nezbývá sil. Chcete se zbavit závislosti na lécích, případně jiných substancích.

Agrese a nastavení hranic

Příklady: Okolí Vám ubližuje. Jste využíván(a). Ostatní Vaše potřeby neberou v úvahu a neprojevují ohled a respekt. Když se bráníte, projevujete se agresivně a vnitřně Vás to trápí. Okolí na Vás reaguje strachem a nedůvěrou, aniž byste měli v úmyslu jim ublížit, případně si Vás všímá, jen když reagujete agresivně. Dostáváte rady a doporučení, které Vám nepomáhají, spíš Vás zraňují. Postrádáte vnitřní klid.

Jak vím, jestli je psychoterapie pro mě?

Některé problémy nemají řešení na úrovni rozumu. Může se stát, že si nejste jistí, kam se obrátit a jestli je psychoterapie ta nejvhodnější forma. Poradím Vám, jaká forma práce je pro Vás nejvhodnější.

Co je psychoterapie?

K psychoterapii přistupujeme jako k péči o duši. Oslovujeme v bezpečném prostoru to nejhlubší v člověku. Můžete se cítit ve věci, s kterou přicházíte, křehcí. Psychoterapeutický vztah může být bezpečným prostorem bez posuzování, kde si křehkost můžeme dovolit. Všechny otázky jsou přijaty. Nalezení odpovědí je společné hledání, u kterého Vás doprovázím. Konzultace může obsahovat i vzdělávací prvky.

Proč pracovat individuálně?

Nejniternější témata jsou často příliš intimní pro skupinové sdílení. Individuální psychoterapie může poskytnout prostor, který toto sdílení umožní. Zároveň je možné přizpůsobit přístup klientovi a věnovat se mu plně.

Kdy může psychoterapie pomoct?

Psychoterapie Vám může zprostředkovat porozumění Vaší životní situace, například proč způsob, jakým se vypořádáváte s konkrétním typem problému, není účinný. Některé situace nemají řešení na úrovni rozumu a praktických řešení. Když ti například chybí radost ze života, láska, nebo vděčnost, je často potřeba jít hlouběji.

Jak to probíhá?

Pracuji obvykle formou rozhovoru. Sezení trvá obvykle 50 minut. Frekvence je jednou týdně, v případě krize může být intenzivnější. První setkání je úvodní, kde se domluvíme, na čem a jak budeme pracovat. Klient není k ničemu nucen. Jde o společné hledání, ne o vztah lékař – pacient.

Je to bezpečné?

Vše je dobrovolné, klient není k ničemu nucen. Zachovávám důvěrnost. Výcvik v psychodynamické psychoterapii trvá 5 let, je akreditován Ministerstvem zdravotnictví. Svoji práci pravidelně konzultuji se supervizním psychoterapeutem. Mám kvalifikovanou zpětnou vazbu na to, co dělám. Průběžně se vzdělávám. Řídím se etickým kodexem ČAP.

Co můžete očekávat?

Můžete očekávat především přijetí, bezpečí, důvěrnost a dobrovolnost. Dále ode mně můžete očekávat autenticitu a empatii.

Průběh setkání může být otevřený, nebo může mít i strukturu, je to na domluvě s klientem. Dětství může být důležité pro pochopení toho, co se děje dnes a může umožnit náhled. Prioritu kladu na to, jak se vzorce chování projevují tady a teď. Zařazuji vzdělávací prvky do terapie v případě, že to může pomoci.

Pocity a vhledy sděluji způsobem, aby byly pro klienta srozumitelné a zároveň přesné. Zohledňuji interpretační rámce klienta. Klient se nemusí přizpůsobovat mému přemýšlení a způsobu užívání jazyka. Vzhledem k tomu, že většinou naše individuální příběhy prožíváme ve společnosti a v civilizaci, zohledňuji i jiné vlivy než jen osobní.