Viliam Kuruc

Psychoterapie | Poradenství

Pomáhám Vám najít si vlastní cestu

Můj příběh

Pocházím z Košic na východním Slovensku, kde jsem i vyrůstal se třemi bratry. Vystudoval jsem řízení firem a ekonomii v Bratislavě a v Anglii. V roce 2001 jsem se se přestěhoval do Prahy kvůli studiu. Několik let jsem pracoval v oblasti firemního poradenství. Naučilo mě to analyticky přemýšlet a dívat se na svět očima jiných kultur. Hodně mě to naučilo o tom, jak funguje vnější svět. Více než 10 let jsem se pohyboval v prostředí nadnárodních společností.

Postupem času jsem se začal víc a víc zajímat o to, jak funguje svět vnitřní, svět lidské psychiky. Moje cesta k této práci trvala téměř 15 let a začala studiem východních tradic. V roce 2006 jsem půl roku strávil v zenovém klášteře (linie Soto). V roce 2010 jsem se začal zabývat energetickými léčivými přístupy taoismu. Pobyl jsem půl roku v Číně studiem systému léčení Zhineng Qi Gong. V roce 2011 jsem nastoupil do psychoterapeutického výcviku, který jsem ukončil v roce 2016. Opustil jsem kariéru v oblasti businessu a začal jsem pracovat terapeuticky s klienty, ze začátku dobrovolně. V současnosti pracuji s klienty a dokončuji supervizní část výcviku.

V České republice žiji od roku 2001. Jsem svobodný. Ve volném čase tančím salsu, hraju fotbal a vzdělávám se v oblasti ve které pracuji.

Můj přístup a hodnoty

Psychoterapie

Využívám při práci prvky dynamické psychoterapie. Věnuji se dopadům raných vztahových traumat, vztahovýn vzorcům ke klíčovým osobám v raném věku a jejich dopady na prožívání vztahů v současnosti. Kladu důraz na bezpečí, důvěrnost a dobrovolnost. Ke klientovi přistupuji jako k seberovnému, ne jako k pacientovi.

Východní tradice

Do práce zapojuji zkušenostní rámce a techniky východních tradic (Soto-zen, taoismus v tradici Zhineng Qi Gong), křesťanské mystiky. Není to nosná část mé práce, ale moje zkušenost je, že tyto přístupy mohou některým klientům pomoct.

Neverbální techniky

Mohu zapojit techniky, které pracuji jinak, než rozhovorem a slovy. Jde o bezdotykové techniky (práce s tichem a pozorností, mindfulness). Tento přístup je psychosomatický (jako příklad uvádím přístup Embodiment Judith Blackstone).

Etické ukotvení

Ve své práci se řídím etickým kodexem ČAP. Sdílím přesvědčení, že etické jednání jde ruku v ruce s psychickou zralostí (Erich Fromm, humanistická etika). Mám kvalifikovanou zpětnou vazbu na mojí práci.

Vzdělání a výcviky

Vzdělání

 • v současnosti absolvuji supervizní část výcviku v dynamické psychoterapii
 • 2011–2016 – Výcvik v psychodynamické psychoterapii (sebezkušenostní část SUR, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • 2013–2016 – Pražská psychoterapeutická fakulta (teoretická část výcviku), PVŠPS
 • 2001–2003 – Postgraduální studium v ekonomii (neukončené), CERGE-EI, Univerzita Karlova
 • 2000–2001 – Master of Business Administration (MBA), Full-time, University of Bath School of Management (British Chevening Scholarship)
 • 1998–2000 – Mgr. v Managementu, Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta Managementu
 • 1995–1998 – Bc. v Managementu, Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta Managementu

Východní systémy

 • 2013 – lektorský výcvik systému lečení Zhineg Qi Gong, denní studium, Taoisticke centrum Daohearts ve Wudangshan, Čína (1000 hodin, 6 měsíců)
 • 2010 – výcvik systému léčení Zhineg Qi Gong, denní studium, Hainan, Čína (200 hodin, 4 týdny)
 • 2007 – letní meditační a studijní zenový retreat (tradice Soto-zen), klášter Daihizan Fumonji (600 hodin, 3 měsíce)
 • 2006 – zimní meditační a studijní zenový retreat (tradice Soto-zen),  klášter Daihizan Fumonji (600 hodin, 3 měsíce)

Zájmové a rozvojové aktivity

 • 2015–2020 – rodinné konstelace (Martin Šanda, Jan Bílý, Vojtěch Lust, Bhagat)
 • 2019 – Holotropní dýchání, Centrum Nesměň
 • 2018 – Biodynamická bodyterapie, Ebba Boyesen
 • 2018 – Reichovy charakterové typy, Mona Lisa Boyesen
 • 2018 – Energetický orgasmus, Andrew Barnes
 • 2017 – Esenciální léčení, Gaia Michael Zipf
 • 2017 – Potrhlá moudrost I a II, Andrew Barnes
 • 2016 – Deep Imagery – silová zvířata, Eligio Stephen Gallegos PhD
 • 2016 – Umírání v pravdě, Jacqueline Maria Longstaff
 • 2016 – Primal Deconditioning, Premartha a Svarup
 • 2016 – Reconnective healing, Eric Pearl
 • 2015 – Diagnostika a léčba závislostí, Seminář PPF
 • 2015 – Fenomenologie, Seminář PPF
 • 2014 – Výklad snů, Seminář PPF
 • 2014 – Gestalt terapie, Seminář PPF
 • 2013 – Rogersovská psychoterapie, Seminář PPF
 • 2011 – Certifikát sportovní a rekondiční masáže, Škola Buďfit, Praha
 • 2010 – školení pěveckého přednesu, Lucid Dreams Management
 • 2008–2012 – člen alikvotního sboru (Spektrum, Praha)
 • 2007–2014 – kontemplativní a filmové exercicie (Petr Vacík SJ, Jan Šedivý SJ)
 • 2007 – Výklad Enneagramu, prof. Vladimír Smékal