Firemní konzultace

Tvořivost. Lepší atmosféra. Vnitřní integrita.

Udělejte krok pro zdraví Vaší společnosti.

Psychoterapeutické poradenství v práci 

Konzultace pro zaměstnance s cílem pomoci zpracovat emocionální a mentální zátěž

Řešení hodnotových konfliktů

Zpracování vnitřních konfliktů způsobem, který umožní aktivní participaci na cílech společnosti a svobodu vlastního náhledu.

Management Consulting

Pomoc při řešení věcných problémů, týkající se strategie, nebo jiných funkčních oblastí spoečnosti.

Psychoterapeutické poradenství v práci

V práci se často ocitáme pod velkým stresem. Je po nás vyžadován výkon a stabilita v mentální i emoční oblasti. Je na nás kladen pochopitelný nárok, abychom se chovali a postupovali profesionálně i za konfliktních okolností, nicméně může to vytvářet emocionální zátěž.

Co je cílem konzultací?

Zpracovat emocionální zátěž z práce a osobního života. Působit preventivně proti negativním dopadům na vztahy s kolegy, klienty a blízkými. Poskytnout prostor pro sdílení, kde výkon není vyžadován.

Proč je to důležité?

Pracovní kolektiv má přirozená omezení, co se týče možnosti poskytnout prostor pro vnitřní prožívání. Nezpracované emocionální zážitky zvyšují riziko negativních dopadů na jednotlivce i firmu (podrážděnost, konflikty, nadměrné užívání léků). Jiné formy odreagování (například sport) nemusí být účinné, zejména když jsou zaměřeny na výkon.

Jaké jsou benefity?

Možnost sdílet své prožívání prospívá duševnímu zdraví. Odlehčí se tím nejen jednotlivci, ale i kolektivu a širšímu společenství. Energie může být využita kreativně. Předchází syndromu vyhoření. Snižuje fluktuaci. Zlepšuje atmosféru v týmu a vztahy s partnery.

Jak to probíhá?

Na rozdíl od coachingu nemusí jít o práci na konkrétním cíli. Na rozdíl od psychoterapie se neotevírají témata, která vyžadují delší časový prostor. Konzultace jsou poskytovány individuálně. Standardní doba konzultace je 50 minut. Jejich obsah je důvěrný.

Řešení hodnotových konfliktů

Vnitřní hodnoty jsou jedním z nejdůležitějších faktorů naší motivace. Někdy prožíváme konflikty mezi vnitřním a vnějším světem a má to negativní dopady. Můžou být pro každého vyjádřeny jinými slovy, v jiném orientačním rámci. Vnitřní hodnotové otázky často potřebují individuální prostor, na rozdíl od externích pravidel, které lze zavést formou školení.

Co je cílem konzultací?

Podpořit zpracování vnitřních konfliktů způsobem, který umožní zaměstnanci spolupracovat a participovat na cílech společnosti a zároveň si zachovat svobodu vlastního náhledu. Pomoct akceptovat nedokonalosti firemního prostředí a najít způsoby, jak ho aktivně měnit.

Proč je to důležité?

Prožívání konfliktů má zásadní význam pro motivaci člověka podílet se, tvořit a inovovat. Přesná data ohledně dopadů na firmy ve formě snížení výkonu a kreativity je těžké přesně měřit, jejich projevy jsou odchody zaměstnanců, nefunkčnost procesů, konflikty mezi odděleními apod.

Jaké jsou benefity?

Pomoc při práci s vnitřními konflikty vede nejen k vyššímu výkonu, ale zejména k vyšší kreativitě. Projeví se i ve snížení fluktuace a ve zlepšení týmové atmosféry. Zlepšuje schopnost efektivně spolupracovat. Podporuje zdravou zpětnou vazbu.

Jak to probíhá?

Služba je poskytována formou individuálních konzultací. Standardní doba jedné konzultace je 50 min. Obsah konzultací je důvěrný.

Poradenství v řízení (Management Consulting)

Je pravidlem, že ve firemním prostředí je provázána věcná a osobní rovina. Protože jsem řízení firem věnoval značnou část svého profesního života, konzultuji i věcnou stránku problémů, se kterými se zaměstnanci a management potýkají.

Co je cílem konzultací?

Zaměřit se na konkrétní problémy, se kterými se klient potýká. Může jít o firemní strategie, fúze a akvizice, reorganizace a transformace, zvyšování efektivity, rozvoj organizace a týmů. Poskytnout kvalifikovanou zpětnou vazbu na konkrétní problémy a plánované kroky.

Proč je to důležité?

Je pravidlem, že ve firemním prostředí jsou věcná a osobní rovina provázané. Je proto výhodou mít možnost konzultovat obě roviny v jednom časovém prostoru.

Jaké jsou benefity?

V rámci konzultace získá klient kvalifikovanou zpětnou vazbu na konkrétní věcné problémy, se kterými se potýká. Moje práce je založena na 15 letech zkušeností v poradenství a strategií nadnárodních společností i malých a středních firem.

Jak to probíhá?

Služba je poskytována formou individuálních konzultací. Konzultace jsou zaměřeny převážně věcně. Trvání konzultace se může lišit podle povahy problému a potřeby. Po domluvě můžou být zahrnuty i výstupy v písemné formě.

Můj přístup

Při práci spojuji prvky psychoterapie, manažerského poradenství a firemní strategie. Většina vnějších norem chování není v protikladu s naší vnitřní přirozenou psychickou potřebou. Například spolupráce a dělení se o něco je vhodný způsob vztahování se k světu.

Podporuji vnímání pravidel, ne primárně jako souboru omezení, které brání naší svobodě, ale jako principů, které z velké části vycházejí z naší přirozenosti a potřeby, i když nejsou dokonalé. Napomáhám zmírnit konflikt ze zdánlivého protikladu mezi altruismem a sobectvím.

Pracovní povinnosti zaměstnance chovat se v souladu s firemní etikou a kodexy společnosti nejsou zpochybňovány. Obsah konzultací je důvěrný.